ZRUŠENO! Koncert žáků ze třídy Jiřího Panchartka

úterý 16. 02. 2021, 18:00
Základní umělecká škola, Rvačov
zdarma

Koncert houslové a kytarové třídy ZUŠ.

Pořadatel akce
ZUŠ Roudnice nad Labem

ZRUŠENO! Koncert žáků ze třídy Hany Vyšínové
hudba

úterý 09. 02. 2021, 18:00,
Základní umělecká škola, Rvačov,
Zdarma

ZRUŠENO! Koncert žáků ze třídy Petry Panchartkové
hudba

úterý 23. 02. 2021, 17:30,
Základní umělecká škola, Rvačov,
Zdarma