Setkání Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností

středa 19. 01. 2022, 17:00
Podřipské muzeum
zdarma

Rádi přivítáme zájemce o sběratelství a nové členy!

Pořadatel akce
Podřipské muzeum

Setkání Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností

středa 16. 02. 2022, 17:00,
Podřipské muzeum,
zdarma

Setkání Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností

středa 16. 03. 2022, 17:00,
Podřipské muzeum,
zdarma

Setkání Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností

středa 20. 04. 2022, 17:00,
Podřipské muzeum,
zdarma

Setkání Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností

středa 18. 05. 2022, 17:00,
Podřipské muzeum,
zdarma

Setkání Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností

středa 15. 06. 2022, 17:00,
Podřipské muzeum,
zdarma

Setkání Spolku sběratelů platidel a drobných starožitností

středa 20. 07. 2022, 17:00,
Podřipské muzeum,
zdarma