Koncert žáků ze třídy Aleny Kolaříkové

úterý 01. 03. 2022, 17:00
Knihovna Ervína Špindlera, sál
zdarma

Koncert klavírní a klávesové třídy ZUŠ.

Pořadatel akce
ZUŠ Roudnice nad Labem

Koncert žáků ze třídy Hany Vyšínové

úterý 25. 01. 2022, 18:00,
Knihovna Ervína Špindlera, sál,
zdarma

Koncert žáků ze třídy Petry Panchartkové

úterý 15. 02. 2022, 17:00,
Knihovna Ervína Špindlera, sál,
zdarma

Koncert žáků ze třídy Jiřího Panchartka

úterý 22. 02. 2022, 17:00,
Knihovna Ervína Špindlera, sál,
zdarma

Koncert učitelů

úterý 19. 04. 2022, 18:00,
Galerie moderního umění,
dobrovolné