KulturaRoudnice.cz
...

Učitel a žák

středa 16. 11. 2022 až neděle 12. 02. 2023
Galerie moderního umění
základní 100 Kč / snížené 50 Kč

Název výstavy koresponduje s názvem jednoho z výstavních cyklů roudnické galerie, který zavedla A. Potůčková v roce 2008. V rámci volného cyklu Učitel a žák se uskutečnila řada výstav, konfrontujících práci významné osobnosti z oblasti výtvarného umění, spolu s jedním ze svých žáků. Nyní tento vztah přeneseme do zcela jiné roviny. Cílem bude poukázat na vědomé navazování na konkrétní vzory, na silné zdroje inspirace, na přiznané přejímání myšlenek, ale i deklarace obdivu k výjimečným osobnostem.

Pořadatel akce
Galerie moderního umění

Komentovaná prohlídka výstavy Učitel a žák

středa 01. 02. 2023, 17:00

Galerie moderního umění,
Vstupné: zdarma