KulturaRoudnice.cz
...

Přednáška Jana Borovičky – Houby a arzén

úterý 19. 9. 2023
17:00
Galerie moderního umění
zdarma

Environmentální geochemik a geomykolog RNDr. Jana Borovičky, Ph.D. z Geologického ústavu Akademie věd ČR přiblíží problematiku interakce hub a geologického podloží. Okrajově se dotkne vlivu těžby a zpracování uhlí na růst hub. Borovička se ve výzkumech soustředí především na schopnost hub akumulovat v plodnicích stopové prvky (kovy, polokovy, halogeny aj.), přičemž jej zajímá role hub v koloběhu stopových prvků a jak tento koloběh ovlivňují přirozené i antropogenní environmentální faktory.

Pořadatel akce
Galerie moderního umění

vernisáž výstavy ID Planet: vzpomínky na zemi

pátek 21. 6. 2024
17:00

Galerie moderního umění,
Vstupné: zdarma

PROUD energie předávaná uměním

sobota 22. 6. 2024
14:00

Galerie moderního umění,
Vstupné: zdarma

Mezi Roudnicí a Vídní / Mladá léta Maxe Dvořáka

úterý 25. 6. 2024
17:00

Galerie moderního umění,
Vstupné: zdarma