Objednávka vstupenek

Maškarní karneval pro děti

sobota 26. 02. 2022, 15:00,
Kulturní dům Říp a 3D kino
Vstupné 100 Kč předprodej / 120 Kč na místě

Výběr počtu vstupenek a kategorie vstupného